print

Stage

Monnikenheide krijgt elk jaar veel vraag naar het openstellen van stageplaatsen. Zowat in elke woning en op elke dienst is er een stagiaire aanwezig die een deel van de zorg voor de bewoners mee opneemt samen met onze vaste medewerkers.

De stages worden onder meer ingevuld door studenten van de opleiding verzorging en de opleiding personenzorg (niveau humaniora), van de bacheloropleiding verpleegkunde, de opleiding ergotherapie en de universitaire opleiding pedagogiek. Ook volwassenen die zich professioneel willen herscholen als opvoeder kunnen in Monnikenheide stage lopen.

Daarnaast bieden we regelmatig scholen de kans een dag of meer meedraaien in het dagcentrum of de dagbesteding in de vorm van inleefdagen.

Wil je stage doen bij Monnikenheide? Neem dan contact op met Ilse Verbiest of telefonisch op het algemeen nummer 03-311 77 67.