print

Een aantal jaren geleden, bij de eerste keer voorstelling van Oewist,  gemaakt  door Arne, ben ik er mee ingestapt. Ik was meteen verkocht. Ik keek echt uit naar de wekelijkse oefenmomenten samen met de gasten. De voorstellingen waren dan ook telkens een hoogtepunt,  vooral om dit samen met hen te kunnen en mogen beleven.

Het is zo puur en intens en ik heb al zo’n mooie momenten met hen meegemaakt en al zo genoten  dat ik het acteren  niet wil en kan loslaten.

De onderlinge samenwerking en het ‘naast’ elkaar staan in oefenmomenten, workshops of in voorstellingen vind ik één van de mooiste dingen die ik tot op heden beleefd heb.

Ik heb gezien hoe gasten gegroeid zijn, helemaal losgekomen zijn, geleerd hebben zichzelf te durven en kunnen overstijgen. Ook voor mij persoonlijk was het een grote stap om op een podium te staan of mezelf te durven zijn, wat ik alleen maar kon door dit samen met alle anderen te doen.

Oewist is een project waarvoor ik Arne, de regisseur, nog altijd dankbaar ben. Hij heeft ons allen weten te begeesteren en ons dingen laten doen die we zelf niet voor mogelijk achtten.

Hier kan je als personeelslid van Monnikenheide alleen maar blij en gelukkig mee zijn dat je dit mag meemaken en hopen dat dit voor altijd een vervolg zal kennen...


Kristel Sommen