print

Oewist betekent voor mij een blijvend maar zeer leuk en energiegevend contact houden met Monnikenheide, met zijn bewoners, met mijn vroegere collega’s.

Het samen spelen, je talenten ontdekken en kunnen tonen, samen ontspannen doet deugd.

Ik hoop nog lang met de Oewist-ploeg te kunnen werken om cliënten de kans te geven mee toneel te spelen, te dansen, te zingen, te vertellen...


Kris Eilers