print

Eerst vond ik het REUZE spannend.

Theater!!! Ik??? Euhm...

Na een tijdje was het vooral boeiend, grappig, ontwapenend -om al die gasten en bewoners die ik al jaren kende op een heel nieuwe manier aan het werk te zien.
Toen kwam onze eerste voorstelling “Oewist” en meteen ook de naam van ons gezelschap.
En die voorstelling bracht tot tranen toe bewogen momenten met zich mee.
Het samen groeien naar een hoogtepunt veroorzaakte een explosie van adrenaline.
Sindsdien wil ik niets liever meer dan deel uitmaken van dit enthousiaste gezelschap.
Want nu vind ik het alleen nog maar REUZE plezant.

Of hoe een verlegen begeleidster van het dagcentrum, groeide tot een hartstochtelijk theaterspeelster.


Griet Wuyts