print

Waarom steunen?

Monnikenheide draagt al meer dan 45 jaar zorg voor mensen met een verstandelijke handicap op een warme en professionele manier. 

De kwaliteit van de samenleving kan gemeten worden aan de mate
waarin ze zorg draagt voor haar zwakste schakels.

Mensen met een verstandelijke handicap maken deel uit van onze samenleving. Hun plaats in die samenleving moet een volwaardige plaats zijn en hun leven een kwaliteitsvol leven waarin ze deelnemen aan de samenleving.

Ondanks het uitgebreide zorgsysteem in Vlaanderen, moeten mensen met een verstandelijke handicap soms lang wachten op passende ondersteuning. Hun toegang tot het maatschappelijk leven wordt daardoor vaak afgeremd. Extra middelen, bovenop de werkingssubsidies van de Vlaamse Overheid, bieden Monnikenheide de kans om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Initiatieven die zorgen voor meer plaatsen, zodat we meer mensen met een verstandelijke handicap ondersteuning kunnen aanbieden.

Het is enkel met jouw steun dat deze extra middelen opgebouwd kunnen worden om tot een steeds betere ondersteuning voor steeds meer mensen met een verstandelijke beperking te komen. Zorg dragen voor mensen met een handicap laat niemand onberoerd. Het is een onbevangen oproep aan elk van ons!