print

Huidige projecten

Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg

Jan Welffens, toenmalig directeur, zag het in 1980 als een belangrijke doelstelling om “met de opvoeders en de bewoners van het nieuwe Monnikenbos – in een voortdurend groeiproces– een thuis te maken waar ieder zijn plaats vindt, waar ieder zich geborgen en aanvaard weet, waar ieder zichzelf kan zijn”. Vandaag, 37 jaar later, hebben we nog steeds dezelfde ambitie met een Monnikenbos dat we hedendaags verbouwen.

Een aantal onderbrekingen door sneeuw, regen en storm en wat leveringsproblemen maakt de planning krap. De eerste woning openen voor 9 nieuwe bewoners voor de zomervakantie blijft de opdracht. Er mag evenwel nu echt niets meer mis gaan en de onderaannemers moeten elkaar vlot opvolgen.

Alle leidingen van nutsvoorzieningen en ventilatie liggen in de woning. Op de verdieping is de chape al aangebracht, zodat op die verdieping de afwerking al kan gestart worden. Voor de benedenverdieping is het uitkijken naar de plaatsing van de ramen en de glaspartijen in het dak, dan kan ook daar de afwerking volgen.

De metsersploeg heeftal goed doorgewerkt aan het therapiegebouw. De muren zijn quasi volledig af. De werfkraan verhuisde naar de oostzijde van dit gebouw, zodat ze daar ook kan ingezet worden voor het aanbrengen van de dakconstructie en de werken aan de volgende woning. Op die manier schuiven ook de werkmannen door van het ene naar het andere gebouw.

Het nieuwe Monnikenbos zal uiteindelijk bestaan uit 2 vrijstaande woningen voor telkens 9 bewoners en een derde gebouw voor ondersteunende diensten en ateliers van de dagbesteding. Met een bruto-oppervlakte van 1.322 m² is dit voor Monnikenheide-maatstaven een vrij groot project. We rekenen dan ook met een totaal budget van € 2,2 miljoen, ereloon architect, inrichting en buitenaanleg inbegrepen.

Met een nieuw Monnikenbos zullen we onze huidige maar ook enkele nieuwe bewoners een mooie, comfortabele en functionele woonomgeving kunnen aanbieden waarvan ze hun thuis kunnen maken, net zoals het 37 jaar geleden ook werd opgevat, maar dan in een hedendaags jasje.

De overheid kent om budgettaire redenen voorlopig nog steeds geen subsidies toe. We realiseren dit project nu op eigen kracht, met middelen die we al verzamelden en nog zullen verzamelen via acties, legaten, giften, schenkingen, etc. Met de hulp van velen moet ons dit opnieuw lukken. Een gift aan Monnikenheide kan je heel eenvoudig doen via de doneerpagina van de Koning Boudewijnstichting.

Wil je met een gewone overschrijving blijven werken, kan dat natuurlijk ook: op projectrekening Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg,  rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128/2788/00054*** (opgepast: gestructureerde mededeling).

Op welke manier je je gift ook doet, iedere gift vanaf 40€ is fiscaal aftrekbaar (art. 145/33 WIB).