print

Huidige projecten

Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg - De laatste rechte lijn!

In juli 2018 trokken 9 bewoners in De Korenbloem, de eerste woning van het nieuwe woonerf. Ze voelen zich intussen al helemaal thuis. De omgeving ziet er prachtig uit met de volgroeide grasperken en de aanplantingen rondom.

Op 5 april 2019 tijdens de lentehappening met cliënten, ouders en families openden we Monnikenbos officieel en feestelijk onder ruime belangstelling van sponsors, stakeholders en pers.

Als multifunctioneel gebouw biedt Monnikenbos plaats aan:

  • De Klaver, dagopvang van 8 tot 18 uur voor maximum 12 cliënten met een verstandelijke beperking
  • De snoezelruimte, waar cliënten kunnen wegdromen en de omgeving beleven met al hun zintuigen
  • De verpleegkundige en paramedische dienst met een ruimte kiné-behandelruimte, bureauruimte en ruimte voor dokter en verpleging
  • Een prikkelarme ruimte waar cliënten tot rust kunnen komen
  • Twee ruime kamers met gedeeld sanitair op de verdieping
  • Een werk- en vergaderruimte op de verdieping
  • Een zolder en een kelder om materiaal op te bergen

Hiermee zijn twee van de vier gebouwen volop in gebruik. Ondertussen werkt aannemer Ageres ook stevig verder aan de twee andere gebouwen, de Madelief en de Klaproos. We verwachten dat de Madelief bewoond kan worden in de zomer. De meeste plaatsen zijn al ingevuld, maar er zijn ook enkele plaatsen beschikbaar voor nieuwe cliënten.

De Klaproos heeft al zijn muren al maar nog geen dak. Hoewel er nog hard aan gewerkt moet worden zouden we tijdens de eerste maanden van 2020 ook aan deze voordeur het lintje kunnen doorknippen. Zoals de zaken nu lopen, voelen we dat we de laatste rechte lijn in gaan om dit project te voltooien.

Het is bij de voltooiing van het project dat ook de eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden. Het hele project, de 4 gebouwen met de omgevingsaanleg, komt 3 miljoen euro, alles inbegrepen. Sinds kort kunnen we rekenen op een deel subsidiëring door de Vlaamse Overheid. Maar voor het overgrote deel bouwen we op eigen kracht, met de vele sponsors, vrienden die acties opzetten, een belangrijke schenking en vier mensen die in 2017-2018 heengingen en bij testament hun vermogen of een deel ervan, bestemden voor Monnikenheide. We zijn iedereen enorm dankbaar voor elke bijdrage. In de laatste rechte lijn blijft deze steun zeer belangrijk en nodig om het project te kunnen voltooien zoals gepland.

Wil jij dit bouwproject ook mee tot een goed einde brengen? Schrijf je gift over op de projectrekening Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg, rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128/2788/00054*** (opgepast: gestructureerde mededeling). Iedere gift vanaf 40 euro is tot 45% fiscaal aftrekbaar (art. 145/33 WIB). We danken je van harte!