print

Het restlegaat

Het restlegaat heeft een “dubbele uitwerking”. 0uders van een kind met een handicap kunnen hiermee eerst vast leggen naar wie hun middelen gaan na hun overlijden, maar daarenboven ook bepalen wat er met de resterende middelen gebeurt nadat hun erfgenamen er niet meer zijn. Bij deze tweede stap kan Monnikenheide begunstigde zijn.

26/10/2019

G-veldrijden