print

Het duolegaat

Het duolegaat is fiscaal interessant voor mensen die geen nabije erfgenamen hebben. Monnikenheide ontvangt dan de bezittingen, verminderd met slechts 8,8 % erfenisrechten, op voorwaarde dat zij één of enkele giften doet aan mensen die je als erflater wil begunstigen. De slotsom is dat deze mensen meer kunnen ontvangen dan bij een nalatenschap volgens het gewone erfrecht. Daarenboven ontvangt Monnikenheide ook een deel van de nalatenschap.

26/10/2019

G-veldrijden