print

Visie

Onze visie op de dienstverlening die we aanbieden kunnen we samenvatten in volgende kernbegrippen:

 • Realiseren van een ruimer aanbod
  Ook in de komende jaren zal het aanbodtekort aan personen met een handicap in Vlaanderen aanhouden. We engageren ons om een ruimer aanbod te helpen creëren en dit in het bijzonder voor de meest urgente en behartenswaardige vragen.

 • Warm en kwaliteitsvol
  Cliënten ervaren onze dienstverlening als warm. We dragen deze persoonlijke aanpak verder uit in onze werking.
  De komende periode zetten we nog verdere stappen in het professioneel onderbouwen van onze werking. De aandacht gaat op de eerste plaats naar het verder ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid en de communicatie met belanghebbenden.

 • Cliëntgerichte aanpak
  Het burgerschapsmodel voor personen met een verstandelijke handicap staat meer en meer centraal. Personen met een verstandelijke beperking en hun gezin worden klanten die enkel dié dienstverlening kiezen en inkopen, die een antwoord biedt op hun vragen.

 • De cliënt en het gezin
  Cliënten presenteren zich samen met hun gezin. Beiden hebben verwachtingen die toenemen en die steeds duidelijker worden geformuleerd. In de toekomst zullen we het gezin nog meer betrekken bij de begeleiding van de klant om de dienstverlening verder te verbeteren.

 • Duurzaamheid
  We bieden een woon- en leefomgeving van een hoge kwaliteit aan. Het is een voordurende uitdaging om deze voortrekkersrol te behouden. Het element duurzaamheid wint ook meer aan belang; uit milieu-overwegingen en om de energiekosten te beheersen.

 • Samen doen we meer
  De komende jaren zullen onze cliënten ook meer beroep doen op reguliere zorg. Vooral daarom werken we in de komende periode verder aan samenwerking en netwerking.  Het delen van expertise en realiseren van schaalvoordelen is daarbij een voordeel.

 • Goede medewerkers
  Onze medewerkers vormen de basis van onze goede werking.
  De zorgsector kent een sterke groei. Dit maakt van het aantrekken en behouden van voldoende en goed opgeleide medewerkers een grote uitdaging. Het is voor ons erg belangrijk om een attractieve werkgever te zijn en voortdurend te investeren in de begeleiding en vorming van onze medewerkers.