print

Gebruikersraden

Op voorzieningsniveau nemen de gebruikersraden de rol op van bevoorrechte gesprekspartner om diverse aspecten van de dagelijkse werking en de inhoudelijke en structurele beleidsvoering te bespreken.

De gebruikersraad wonen op het domein bestaat uit minimaal één vertegenwoordiger per woning en vergadert minstens drie maal per jaar en nodigt de directie uit voor overleg.

De gebruikersraad wonen in het dorp is samengesteld uit vier cliënten en vier vertegenwoordigers.  Zij gaan in gesprek met de directie en brengen aandachtspunten naar voor vanuit de bewonersvergaderingen.

De cliënten en vertegenwoordigers van het dagcentrum en de tijdelijke opvang worden periodiek uitgenodigd voor informatieve bijeenkomsten waarbij de gelegenheid bestaat om vragen of suggesties bij de werking ter sprake te brengen.

26/10/2019

G-veldrijden