print

Samenwerking

Monnikenheide stelt zich open voor samenwerking, overleg en intervisie met partners in het zorglandschap, de lokale overheden, gebruikersverenigingen en al wie zich openstelt en zich engageert voor de dienstverlening aan personen met een beperking. Vanuit die open filosofie gaat Monnikenheide in op de uitnodiging om lokaal, regionaal of internationaal samen te werken of neemt ze hiertoe het initiatief.