print

Missie

Monnikenheide wil uitmunten in warme én professionele dienstverlening aan personen met een verstandelijke handicap en hun gezin.

 • Uitmunten 
  We kiezen voor kwaliteit. We zijn kritisch tegenover onze dienstverlening en zoeken voortdurend naar vernieuwing en verbetering.

 • Warm
  We werken voor en met mensen. Vanuit een empatische grondhouding zorgen we voor een onthalende en betrokken sfeer.

 • Professioneel
  We organiseren ons goed. Door alle middelen efficiënt aan te wenden, kunnen we meer doen en beter.

 • Personen met een verstandelijke beperking én hun gezin
  Samen zijn zij onze klanten. We betrekken het gezin om zo de dienstverlening te versterken.

Je kan ook onze integrale missie en visie raadplegen.

De wijze waarop we deze missie realiseren in het handelen met cliënten zit vervat in het pedagogisch concept.