print

Geschiedenis Monnikenheide

 

april 1969 Oprichting vzw Monnikenheide door Wivina en Paul Demeester, Bert Hertecant, Remi Vanderkelen, Eugeen Verhellen en Jeanine Van Oostveldt.
april 1973 Vzw Monnikenheide start als eerste een tehuis voor kortverblijf voor 35 personen met een mentale handicap.
april 1978 Start van het project thuisbegeleiding. Dit project is intussen uitgegroeid tot een zelfstandige dienst voor vroeg- en thuisbegeleiding voor personen met een verstandelijke handicap in de provincie Antwerpen (vzw Kadodder).
april 1980 Start van het tehuis niet werkenden Monnikenbos.
juli 1984 Start van de dienst praktische thuishulp, geïntegreerd binnen de thuisbegeleidingsdienst
september 1984 Reconversie van zeven plaatsen tehuis voor kortverblijf naar een vaste leefgroep tehuis niet werkenden voor ouderen met een mentale handicap.
september 1985 Start van 't Werkhuis voor de organisatie van de dagbesteding.
januari 1987 Reconversie van zeven plaatsen Tehuis voor kortverblijf naar een vaste leefgroep Tehuis niet werkenden.
april 1989 Start van het dagcentrum voor 15 personen met een mentale handicap.
september 1989 Structurele wijziging in de vzw Monnikenheide: vzw Huize Monnikenheide beheert voortaan de werking van de voorziening.
januari 1990 Reconversie van zes plaatsen kortverblijf naar een vaste leefgroep.
juli 1993 Erkenning van het project begeleid wonen voor 4 personen met een mentale handicap.
september 1997 Erkenning van de dienst beschermd wonen voor 4 personen met een mentale handicap.
januari 2002 Uitbreiding van beschermd wonen naar 8 personen en uitbreiding van het tehuis niet werkenden naar 48 personen.
november 2002  Overdracht van de erkenning begeleid wonen aan vzw Openluchtopvoeding.
januari 2004  Uitbreiding van de dienstverlening door het ter beschikking stellen van persoonlijke assistenten voor personen die in het bezit zijn van een persoonlijk assistentiebudget (PAB).
september 2004  Uitbreiding van de erkenning dagcentrum naar 20 personen. Uitbreiding van de erkenning beschermd wonen naar 12 personen.
september 2005  Uitbreiding van de dienst beschermd wonen naar 14 personen.
september 2005  Erkenning van de dienst kortverblijf wordt teruggebracht tot 9 personen. Uitbreiding van het tehuis niet werkenden met 7 plaatsen, naar 55 personen.
oktober 2006 Opname overbruggingszorg van een cliënt met een convenant.
september 2007  Uitbreiding van de erkenning kortverblijf naar 10 personen.
september 2007  Opening van het vernieuwde en uitgebreide werkhuis.
oktober 2007  Uitbreiding van de erkenning dagcentrum naar 21 personen.
juni 2008 Erkenning van de dienst geïntegreerd wonen voor 12 persoon. Start van het geïtegreerde woonproject Dieghemhof te Schilde.
mei 2010 Utbreiding van de erkenning tehuis niet werkenden met 5 personen.
oktober 2010 Invoering van een nieuwe organiesatistructuur binnen vzw Huize Monnikenheide.
januari 2012 Eerste opname cliënt met persoonsvolgende convenant.
april 2012 Erkenning van 1 extra plaats kortverblijf, in het kader van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.
mei 2012  16 cliënten nemen hun intrek in het Huis aan 't Laar, een inclusief woonproject voor 16 mensen met een verstandelijke beperking.
september 2012 Start dagopvang tijdens het weekend
januari 2013 Verzekerde plaats voor crisisopvang (integrale jeugdzorg)
november 2013 Huis aan Den Donk opent haar deuren
januari 2015  vzw Huize Monnikenheide integreert in vzw Emmaüs en wordt kortweg Monnikenheide