print

Historiek

Oprichting vzw Monnikenheide

Vanuit hun eigen ervaring en geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden richtten Paul en Wivina Demeester in 1970 samen met Bert Hertecant, Remi Van Der Kelen, Eugeen Verhellen en Jeanine Dierendonck-Van Oosterveldt vzw Monnikenheide op. Samen ontwikkelden ze een vernieuwend model van gehandicaptenzorg waarbij meer aandacht wordt besteed aan de ondersteuning van het gezin, kleinschaligheid, normalisatie en integratie.  Een aanpak die tot op de dag van vandaag de basis vormt van de dienstverlening, en tekenend is voor de infrastructuur en het leefklimaat. In de loop der jaren groeide Monnikenheide uit tot een organisatie die met een verscheidenheid aan werkvormen steeds meer personen met een verstandelijke beperking en hun families ondersteunt.

Opening  kortverblijf

Op 1 april 1973 opende Monnikenheide als eerste in Vlaanderen een tehuis voor kortverblijf voor 35 personen met een verstandelijke beperking. Hiermee creëerden we ademruimte voor vele gezinnen en een aangename vakantieperiode voor de gasten. Vanuit heel Vlaanderen kwamen kinderen, jongeren en volwassenen voor een tijdelijke opvang in de groene Zoerselse omgeving.

Enkele jaren later ging de eerste thuisbegeleidingsdienst van Vlaanderen van start.  De thuisbegeleiders gingen in gesprek met de ouders om hen emotioneel te ondersteunen, pedagogische adviezen en tips door te geven omtrent de ontwikkeling, verzorging, aanpak, schoolkeuze, ... en samen op zoek te gaan naar de beste aanvullende ondersteuning.  Ondertussen groeide de dienst uit tot een zelfstandige organisatie, vzw Kadodder

Start tehuis niet werkenden, 't Werkhuis en dagcentrum

De groeiende nood aan permanente woonvormen leidde in 1980 tot de start van het tehuis niet werkenden (toen: Monnikenbos). In vier kleine, gezinsbenaderende woningen namen 25 personen met een verstandelijke beperking hun intrek. Monnikenhuis, een vorm van beschermd wonen avant la lettre, kreeg erkenning van de Europese Commissie omwille van zijn vernieuwende benadering.

In 1985 werd het 't Werkhuis geopend. Het uitgebreide aanbod aan ateliers zorgde voor een grotere activering van de bewoners en een scheiding tussen wonen en werken.  De bakkerij, akkerwerking, kleiatelier, houtbewerking en dieetkeuken behoorden tot de eerste ambachtelijke activiteiten.

In 1989 kwamen de eerste gasten van het dagcentrum naar Monnikenheide om te werken en gevarieerde activiteiten te beleven.

Inclusieve woonprojecten

In de jaren '90 wordt het project begeleid wonen (1993) opgestart, en gaat de dienst beschermd wonen (1997) van start. Het beschermd wonen wordt uitgebouwd in het dorp van Zoersel.  Vanaf 2008 bieden we ook geïntegreerd wonen aan.

Ook personen met een persoonlijk assistentiebudget kunnen sinds 2004 bij ons terecht voor ondersteuning.

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

In september 2012 gingen we van start met dagopvang tijden het weekend in het kader van de rechtstreeks toegankelijk hulpverlening.

Integratie binnen de vzw Emmaüs

op 1 januari 2015 integreerde vzw Huize Monnikenheide in de vzw Emmaüs. We zetten de dienstverlening verder binnen deze nieuwe structuur onder de naam vzw Emmaüs - Monnikenheide, kortweg Monnikenheide.

Naar het gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van Monnikenheide.