print

Pedagogisch concept

Het pedagogisch concept vormt onze leidraad voor de manier waarop we kijken naar onze cliënten en voor de manier waarop we handelen met onze cliënten.

Vertrekkende vanuit een ortho(ped)agogische begeleiding wil Monnikenheide samen met de personen met een handicap werken aan hun integratie en emancipatie. De begeleiding gebeurt planmatig en wordt getoetst aan het criterium kwaliteit van leven.

Om dit pedagogisch concept te kunnen realiseren en garanderen werken we met gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

We hebben de belangrijkste aspecten samengebracht in onderstaand schema, maar je kan ook ons volledige pedagogisch concept raadplegen.