print

Inzagerecht

We vinden het erg belangrijk om cliënten en families te betrekken bij onze dienstverlening. Deze aanpak zit verweven in onze Hulp- en Dienstverleningsplanning (H&D). Elke H&D-bespreking bereiden we samen met de cliënt voor. Hiertoe gebruiken we een aangepaste, eigen methodiek. Ook families worden bij de H&D-voorbereiding betrokken. We zorgen uiteraard telkens voor een terugkoppeling.

Wens je hiernaast je cliëntdossier in te kijken? Dan kan je hiervoor bij ons terecht.

Je richt je hiervoor best tot de directie, per post (vzw Huize Monnikenheide, t.a.v. de directie, Monnikendreef 3, 2980 Zoersel) of via mail (Johan Vermeeren of Kris De Koninck)

Wens je graag je medische dossier in te kijken? Vermeld dit ook even. Medische gegevens vallen immers onder een specifieke regelgeving en worden door onze medische dienst zorgvuldig bewaard.

We ontvangen je graag persoonlijk om je dossier in te kijken en verbinden ons ertoe om dit steeds binnen de 15 kalenderdagen te doen. We volgen de privacywetgeving, de regelgeving patiëntenrechten en het decreet over de rechtspositie van minderjarigen hierbij strikt op. Dit maakt dat de wijze waarop we je inzage geven in je dossier, en de inhoud van de informatie die je kan inkijken, kan verschillen van persoon tot persoon. Zo beschermen we de privacy van al onze cliënten.