print

Op het domein Monnikenheide

Voor een permanent verblijf op Monnikenheide kan je terecht in gezellige woningen met elk hun eigen karakter en inrichting. Iedere woongroep bestaat uit 7 tot 9 mannen en vrouwen van verschillende leeftijd. 

Een vast team van dag- en nachtbegeleiders biedt ondersteuning, rekening houdend met de individuele ondersteuningsvraag van elke cliënt. De begeleiding zorgt voor een gepaste ondersteuning bij ieder moment in het dagelijkse leven: verzorging, maaltijden, huishouden, vrije tijd en activiteiten in de woning.  

Een multidisciplinair team, bestaande uit een pedagoog, verpleegkundige, kinesist, logopedist en maatschappelijk werker, zorgt voor de omkadering van het vaste begeleidersteam. De huisarts en psychiater volgen de gezondheid op.

Door deze ruime benadering staat Monnikenheide garant voor zorg op maat van elke bewoner.

De verschillende woningen

Rode Roos - Violet - Bloesem - Lotus - Zonnebloem - De Eiken - Korenbloem - Voorne

Dagindeling

Overdag tijdens werkdagen kan je terecht in de ateliers van de dagbesteding, ga je buitenshuis werken of krijg je een aanbod in de woning.

Om je een idee te geven van het leven in Monnikenheide laten we twee bewoners aan het woord. Quan vertelt over zijn leven in de Zonnebloem en Sofie vertelt over haar leven in de Violet.

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen? 

Sociale Dienst
03-311 77 67
Sociale.dienst.monnikenheide@emmaus.be